diumenge, 21 de març del 2010

Interim-management Part–time Management Junts però no barrejats.

En el meu dia a dia professional sovint visc una cerat confusió entre els dos conceptes que si bé tenen  punts en comú són solucions per a problemes diferents.
En ambdós casos l’objectiu és aconseguir un perfil que tindríem dificultats per trobar-lo o mantenir-lo, però aquí s’acaben les diferencies.
En el cas del interim managment el problema és que la necessitat és temporal i malauradament moltes vegades urgent. Les causes que ens porten al interim management estan originades de per dos qüestions bàsiques
·         Substitució:  La persona que ho feia ara no pot fer-ho i ens cal algú per seguir funcionant mentre trobem el substitut.
·         Necessitat temporal: Tenim un projecte puntual que pot venir donat per
o   Increment temporal de activitat.
o   Posada en marxa de activitat.
En el cas del Part-Time Management dificultat bé donada per el volum de treball que fa difícil d’assumir el cost d’una persona a temps complert ja sigui per que el volum total de la empresa és petit o per un grau de especialització necessari requereix algú altament especialitzat que no podem crear a l’empresa i aquí un benefici afegit al part-time management al disposar d’un professional que fa altres activitats ens beneficiem de la xarxa que crea amb elles.
Per cada necessitat buscarem perfils diferents en els casos del interim managment el cost no acostuma a ser el factor però si la disponibilitat i la capacitat de ràpida assumpció de responsabilitat. En el cas del Part time management la sel·lecció acostuma a ser més tranquila i es dona més importància a l’adequació del perfil i el cost també té la seva importancia.